Thứ năm, 30/11/2023 - 18:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Thắng

Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2021-2022

Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2021-2022

THƯ CÔNG TÁC

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc

 

- Thực hiện Công văn số 163/PGDĐT-GDMM-TH ngày 13/11/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tuy Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ và đánh giá học sinh tiểu học năm học 2020-2021.

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và tình hình diễn biến dịch COVID ngày càng phức tạp, Phòng GD&ĐT Tuy Phước hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học, cụ thể như sau:

1. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021.

2. Lịch kiểm tra cụ thể như sau:

 

Ngày

Buổi

 

Khối và môn:

 

Ghi chú

Thứ hai

 

Sáng

Tiếng Việt

- Khối 1, khối 2 và khối 3:

- Bắt đầu 7h30

Chiều

- Khối 4 và khối 5

- Bắt đầu 14h00

Thứ ba

 

Sáng

Toán

- Khối 1, khối 2 và khối 3:

- Bắt đầu 7h30

Chiều

- Khối 4 và khối 5

- Bắt đầu 14h00

Thứ tư

 

Sáng

- Tiếng Anh (phần đọc hiểu và viết)

- Tin học (phần lý thuyết)

- Khối 3, Khối 4 và khối 5

 

- Khối 3, Khối 4 và khối 5

 

- Bắt đầu 7h30

 

 

- Bắt đầu 8h30

Chiều

 

- Khối 4 và khối 5: Khoa + Sử-Địa

- Bắt đầu 14h00

Lưu ý:

- Thời gian cho từng môn kiểm tra: 35 phút đối với tất cả các môn, riêng môn Tiếng Việt (phần viết) thời gian 55 -> 60 phút.

- Phần nghe, phần nói đối với môn Tiếng Anh, thực hành đối với Tin học và một số nội dung đánh giá các môn hoc khác Hiệu trưởng nhà trường chủ động xây dựng lịch chỉ đạo cho GV tổ chức kiểm tra đánh giá trước.

- Đối với việc kiểm tra các môn học khối lớp 5, các đơn vị liên hệ với đơn vị trường THCS trên cùng địa bàn xã (TT) để cùng tham gia coi kiểm tra và chấm bài theo qui định (giống như những năm học trước).

2. Nội dung kiểm tra: Nội dung chương trình tính điến thời điểm kiểm tra.

Lưu ý: Sau khi kiểm tra học kỳ xong, các trường vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học cho đến khi hết chương trình theo qui định của biên chế năm học (trường hợp đơn vị nào thực hiện chương trình bị chậm vì  lý do các thì phải có kế hoạch tổ chức dạy bù tùy theo điều kiện của từng đơn vị).

3. Chế độ báo cáo

- Nội dung báo cáo gồm:

+ Báo cáo Tổng kết chuyên môn năm học 2020-2021

+ Báo cáo sơ kết (1 năm) việc thực hiện Chương trình GDPT 2018

+ Báo cáo Tổng kết việc tổ chức dạy học lớp 1 năm học 2020-2021

+ Tình hình tổ chức kiểm tra học kỳ tại đơn vị.

+ Báo cáo việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vào cuối học kỳ I và cuối năm học.

+ Cập nhật số liệu giáo dục tiểu học đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng quy định trân phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành.

+ Các đề nghị với Phòng GD&ĐT (nếu có).

- Các báo cáo gửi bằng văn bản và gửi qua đường thư điện tử theo địa chỉ Email: gdthtuyphuoc@gmail.com

- Thời hạn gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT: Chậm nhất ngày 25/5/2021.

4. các nội dung khác: Theo Công văn số 163/PGDĐT-GDMM-TH ngày 13/11/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Thư công tác về việc tổ chức kiểm tra định kỳ và đánh giá học sinh tiểu học cuối năm học 2020-2021. Bộ phận Tiểu học Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Phòng GD&ĐT (qua Bộ phận Tiểu học) để được bộ phận hướng dẫn.

Trân trọng!

 

 

Lượt xem: 411
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 8
Tháng 11 : 185
Năm 2023 : 1.927