Tuesday, 25/02/2020 - 07:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Thắng

TKB áp dụng 25/3/2019

TKB áp dụng 25/3/2019

PHÒNG GD& ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC THẮNG

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  NĂM HỌC  2018 – 2019

 ( Buổi sáng – Áp dụng từ ngày 25/03/2019)

LỚP

 

THỨ

Tiết

1A

(Tuyết)

2A

(Màu)

3A

(Thịnh)

4A

(Hân)

4B

(Nay)

5A

(Thúy)

5B

(Trang)

1B

(Hoa)

2B

(Sang)

3B

(Loan)

2

1

Tập đọc

Tập đọc

Ôn nhạc(Vg)

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

Tập đọc

Tập đọc

TĐ-KC

3

Ôn nhạc (Vg)

Toán

TĐ-KC

Lịch sử

Lịch sử

Chính tả

Khoa học

Toán

Toán

Toán

4

Toán

Ôn Toán

Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn nhạc(Vg)

TNXH

TNXH

3

1

Âm nhạc

Chính tả

Chính tả

TAnh

Tập đọc

Toán

Thể dục

Chính tả

Ôn TV

Đạo đức

2

Chính tả

Toán

Âm nhạc

Thể dục

TAnh

LT&C

Toán

Tập viết

Ôn T (VTuyết)

Thủ công

3

Tập viết

TNXH

Toán

Ôn TV

Toán

Thể dục

TAnh

Toán

Ôn Nhạc(Vg)

Ôn Toán

4

Toán

Ôn T (Thọ)

Tập đọc

Ôn Toán

Thể dục

TAnh

LT&C

Âm nhạc

Ôn T (Hoa)

ÂN(Vg)

5

Ôn Toán

 

 

(V.Tuyết)

 

 

 

Mỹ thuật

 

( Thọ)

4

1

Tập đọc

Toán

LT&C

Tập đọc

K. chuyện

Tin học

Âm nhạc

Tập đọc

Tập đọc

Chính tả

2

Tập đọc

Ôn T (V.Tuyết)

Toán

Toán

TAnh

Tin học

Mỹ thuật

Tập đọc

Toán

Toán

3

TC ( Mai)

Tập đọc

TNXH

TAnh

Ôn TV

Âm nhạc

Tin học

TNXH

Kể chuyện

Tập đọc

4

ĐĐ (Mai)

Kể chuyện

Ôn T ( Lợi)

K. chuyện

Đạo đức

Mỹ thuật

Tin học

Đạo đức

Tập viết

Ôn Toán

5

Mỹ thuật

 

 

(T4 Huệ)

(V.Tuyết)

 

 

Thủ công

 

 

5

1

Chính tả

LT&C

Đạo đức

Âm nhạc

Tin học

Tiếng Anh

LT&C

Chính tả

LT&C

Thể dục

2

K. chuyện

Toán

Thủ công

Mỹ thuật

Tin học

LT&C

Tiếng Anh

K. chuyện

Thể dục

LT&C

3

Toán

Tập viết

Ôn Toán

Tin học

Âm nhạc

Toán

Toán

Thể dục

Toán

Toán

4

TNXH

Ôn TV ( Thọ)

Thể dục

Tin học

Mỹ thuật

Lịch sử

Địa lý

Toán

Chính tả

Chính tả

5

Thể dục

( Màu)

(Thọ)

 

 

 

 

Ôn Toán

 

 

6

1

Tập đọc

Chính tả

Toán

Toán

Toán

TLV

TLV

Tập đọc

Chính tả

Tiếng Anh

2

Tập đọc

Toán

Chính tả

TLV

TLV

Toán

Tiếng Anh

Tập đọc

Toán

Toán

3

Toán

TLV

TLV

Tiếng Anh

Khoa học

Ôn TV

Toán

Toán

TLV

TLV

4

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

Tiếng Anh

Ôn TV(Lợi)

Ôn TV

Tập viết

Ôn TV

 

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

                                                                                                                                   Phước Thắng, ngày 23 tháng 3 năm 2019

                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

   PHÒNG GD& ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC THẮNG

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2018 – 2019

( Buổi chiều - Áp dụng từ ngày 25/03/2019)

         LỚP          

 

THỨ             

Tiết

CỤM CHÍNH

CỤM PHỤ

2A

3A

4A

4B

5A

5B

2B

 3B

2

1

Ôn TV

Tin học

Chính tả

Chính tả

Ôn TV

Tập đọc

Đạo đức

Ôn Toán

2

Ôn TV

Tin học

Toán

Toán

Ôn Toán

Chính tả

Thủ công

Tập viết

3

Ôn Toán

Ôn Toán

LT&C

LT&C

Khoa học

Khoa học

Ôn TV

Ôn TV

4

( Thọ)

( Thứ)

(Hân)

(Nay)

(V.Tuyết)

(Trang)

(Sang)

(Loan )

3

1

Âm nhạc

Ôn T(Thứ)

Đạo đức

Thể dục

Tập đọc

Toán

Ôn TV

Tiếng Anh

2

Mỹ thuật

T.Anh

Thể dục

Kỹ Thuật

Toán

Lịch sử

Ôn TV

Tin học

3

Thể dục

Mỹ thuật

Kỹ Thuật

T. Anh

TLV

TLV

Ôn Toán

Tin học

 

 

 

(V.Tuyết)

(V.Tuyết)

(Thúy)

(Trang)

( Thọ)

 

4

1

Đạo đức

Ôn TV

Toán

Toán

Khoa học

Kỹ thuật

Ôn Toán

Toán

2

Ôn TV (Lợi)

Ôn TV

TLV

TLV

Đạo đức

Đạo đức

Ôn Toán

Ôn TV

3

Thủ công

Ôn Toán

Khoa học

LT&C

Kỹ thuật

K chuyện

Ôn TV (Lợi)

TNXH

 

(Màu)

(Thọ)

(Hân)

(Nay)

(V.Tuyết)

(Trang)

( Thứ)

(Loan )

5

1

Ôn Toán

Toán

LT&C

T. Anh

Ôn T ( Nay)

Ôn TV

Âm nhạc

Thể dục

2

Ôn TV

TNXH

T.Anh

Khoa học

Kể chuyện

Ôn Toán

Thể dục

Mỹ thuật

3

Thể dục

Tập viết

Địa lí

Địa lí

Địa lý

Ôn Toán

Mỹ thuật

Ôn Toán

 

(Thọ)

(Thịnh)

(Hân)

(Nay)

( Thúy)

( V.Tuyết)

 

 

(Thọ )

6

1

Ôn Nhạc ( Vg)

Ôn T(Thứ)

Ôn TV

Ôn TV

Tiếng Anh

Thể dục

Ôn TV

Ôn Toán

2

Ôn T (Thứ)

T.Anh

Ôn Toán

Ôn Toán

Thể dục

Ôn nhạc (Vg)

Ôn TV

Ôn Toán

3

Ôn T (Thứ)

Thể dục

Khoa học

Ôn Toán

Ôn nhạc (Vg)

Tiếng Anh

Ôn T (Huệ)

Ôn TV

 

 

 

(Hân)

(V.Tuyết)

 

 

( Sang)

( Thọ)

 

      

                                                                                                                                   Phước Thắng, ngày 23 tháng 03 năm 2019

                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG  

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 37
Tháng 02 : 469
Năm 2020 : 788