Sunday, 31/05/2020 - 17:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Thắng

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC THẮNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 /KH-Tr Phước Thắng, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Năm học 2018 - 2019 là năm học toàn ngành tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Thực hiện công văn số 1666/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018 – 2019;

Thực hiện hướng dẫn số 137/PGDĐT-GDTH ngày 06/9/2018 của PGD&ĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018 –2019;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị, với những kết quả nhà trường đạt được trong năm học 2017 – 2018, Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng đề ra nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 với những nội dung như sau:

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I.Thuận lợi :

-Được sự quan tâm, trực tiếp quản lý, chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tuy Phước.

-Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ đối với công tác giáo dục của nhà trường.

-Đội ngũ CBGV 100% đạt chuẩn SP, trong đó trên chuẩn (15/16) chiếm tỉ lệ 93,8%. Năng lực giảng dạy của giáo viên đều đảm bảo, không có giáo viên giảng dạy chưa đạt yêu cầu.

-Đa số CBGV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, của trường.

-Đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhà trường đa số nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỉ luật, đoàn kết nhất trí cao, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công tác.

-Chất lượng giáo dục đại trà của học sinh có nhiều chuyển biến so với năm học trước.

- Các phòng học đã được tu sửa lại khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

-Đa số học sinh chăm học, phẩm chất tốt.

II. Khó khăn:

-Sân chơi, bãi tập cụm trường chính còn hẹp, chưa nâng được mặt bằng.

-Địa bàn trường thuộc vùng trũng, học sinh nghỉ học nhiều ngày khi lũ lụt lớn, có nhiều ảnh hưởng trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục.

-Đa số nhân dân sống bằng nghề nông, thu nhập thấp, nhiều cha mẹ học sinh phải đi làm ăn xa, do đó việc quan tâm đầu tư của phụ huynh vào việc giáo dục con em còn hạn chế.

-Một số GV mới ra trường nên kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều.

  

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 38
Tháng 05 : 1.870
Năm 2020 : 5.469